Wigopol - system w działaniu

System Wigopol w działaniu

 

Jedną z największych zalet systemu osuszania murów Wigopol, jest jego niezawodność. Wynika ona z faktu, iż system jest zasilany energią elektryczną (roczny kosz zużywanej energii to około 25 zł) dzięki czemu na jego skuteczność nie mają wpływu takie czynniki jak choćby zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez instalację/urządzenia elektryczne.


Ta zaleta sprawia, iż system osuszania murów Wigopol jest skuteczny podczas osuszania obiektów niezależnie od stopnia ich elektryfikacji i poziomu zakłóceń elektromagnetycznych. Oznacza to, iż obiekty w których poziom zakłóceń elektromagnetycznych jest znaczny (np. Obiekty w których znajdują się pomieszczenia biurowe, serwery, etc) są osuszane równie skutecznie jak obiekty w których poziom zakłóceń elektromagnetycznych jest niewielki (np. Obiekty zabytkowe).


Ponadto system Wigopol osusza obiekt kompleksowo, tzn całą jego bryłę, łącznie ze ścianami wewnętrznymi piwnic, znajdującymi się poniżej poziomu gruntu. System działa skutecznie niezależnie od:

  • Grubości murów.
  • Ilości i grubości ścian wewnętrznych obiektu.
  • Rodzaju materiałów użytych przy budowie obiektu.
  • Warunków glebowych posadowienia obiektu.

System osuszania murów Wigopol, nie wymaga przeprowadzania żadnych dodatkowych prac budowlanych, aby skutecznie osuszyć Państwa obiekt, z zawilgocenia spowodowanego podciąganiem kapilarnym wody.System Wigopol: to zaawansowana technologia i prosta obsługa.

 

Copyright (c) Wigopol - platforma iCMS3