Osuszanie budynków po zalaniach - powodziach - z wilgoci technologicznej

Technologia

Praca osuszaczy powietrza oparta jest na zjawisku skraplania się pary wodnej na chłodnej powierzchni (osuszacze kondensacyjne) lub na wchłanianiu wilgoci przez higroskopijny absorbent (osuszacze adsorpcyjne).


Działanie osuszaczy kondensacyjnych opiera się na wykorzystaniu układu chłodniczego. Powietrze zasysane przez wentylator osuszacza na chłodnicy zostaje schłodzone poniżej punktu rosy. Powoduje to skroplenie pary wodnej zawartej w powietrzu na chłodnicy i odprowadzenie jej do zbiornika osuszacza. Powietrze o zredukowanej wilgotności przechodzi następnie przez nagrzewnicę gdzie zostaje podgrzane o około 5 stopni C i suche opuszcza urządzenie. Przy takim procesie osuszania murów wykorzystuje się zasadę: suche powietrze osusza.

 
 

Copyright (c) Wigopol - platforma iCMS3