Zasada działania

W 1806 roku podczas badań nad zachowaniem cząsteczek wody w polu elektrycznym odkryto, iż cząsteczki wody, znajdujące się w polu elektrycznym, oddalają się od bieguna dodatniego, a przybliżają do bieguna ujemnego. Odkrycie to zostało zastosowane ‘praktycznie’ w toku prac nad naszą metodą osuszania murów.


Urządzenie systemu Wigopol wytwarza słabe zmienne pole elektromagnetyczne, w tym polu urządzenie jest biegunem dodatnim, natomiast grunt na którym stoi obiekt, jest biegunem ujemnym. Ponieważ woda porusza się w polu elektrycznym w stronę bieguna ujemnego, wilgoć podciągnięta kapilarnie, zostaje przyciągnięta przez biegun ujemny (grunt). Efektem tego procesu jest trwałe osuszenie obiektu oraz zabezpieczenie przed zawilgoceniem spowodowanym podciąganiem kapilarnym.


System Wigopol trwale usuwa zawilgocenie, oraz chroni obiekt przed zawilgoceniem, spowodowanym, kapilarnym podciąganiem wody.


Copyright (c) Wigopol - platforma iCMS3